počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nová Vieska   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503436 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1295
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 737 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 799 | rozdiel (2011-2001): -62

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4201333 7
5 - 9171128 6
10 - 1491322 -4
15 - 19221941 3
20 - 24242751 -3
25 - 29382664 12
30 - 34303666 -6
35 - 39352358 12
40 - 44222143 1
45 - 49213152 -10
50 - 54262349 3
55 - 59342963 5
60 - 64172441 -7
65 - 69191837 1
70 - 74152742 -12
75 - 79101727 -7
80 - 8411112 -10
85 - 89235 -1
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu362375737 -13

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava