počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Abrahám   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503673 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1266
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Galanta

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Galanta   [ kód okresu: 202 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1065 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1136 | rozdiel (2011-2001): -71

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4232346 0
5 - 9331649 17
10 - 14301242 18
15 - 19293564 -6
20 - 24272653 1
25 - 29494594 4
30 - 34434386 0
35 - 39444791 -3
40 - 44393069 9
45 - 49333164 2
50 - 54393473 5
55 - 59322658 6
60 - 64373875 -1
65 - 69283361 -5
70 - 74183856 -20
75 - 79112839 -17
80 - 8471724 -10
85 - 8961218 -6
90 - 94022 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5285371065 -9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“