počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čierny Brod   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503703 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1223
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Galanta

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Galanta   [ kód okresu: 202 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1592 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1524 | rozdiel (2011-2001): 68

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4493281 17
5 - 9282048 8
10 - 14424082 2
15 - 19434487 -1
20 - 246266128 -4
25 - 296647113 19
30 - 346972141 -3
35 - 396955124 14
40 - 446352115 11
45 - 496655121 11
50 - 546068128 -8
55 - 597052122 18
60 - 64324173 -9
65 - 69204767 -27
70 - 74323163 1
75 - 79143246 -18
80 - 84132538 -12
85 - 894812 -4
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené112 0
spolu8037891592 14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava