počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Kráľová pri Senci   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503894 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1355
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1610 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1395 | rozdiel (2011-2001): 215

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 44853101 -5
5 - 9354075 -5
10 - 14373673 1
15 - 19423577 7
20 - 24494291 7
25 - 296055115 5
30 - 347884162 -6
35 - 396559124 6
40 - 447050120 20
45 - 495451105 3
50 - 545253105 -1
55 - 595753110 4
60 - 644265107 -23
65 - 69344175 -7
70 - 74254469 -19
75 - 79143246 -18
80 - 84162036 -4
85 - 896814 -2
90 - 94134 -2
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7868241610 -38

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava