počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Sládkovičovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504017 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1326
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Galanta

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Galanta   [ kód okresu: 202 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 5479 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 6078 | rozdiel (2011-2001): -599

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4134156290 -22
5 - 9142135277 7
10 - 14130115245 15
15 - 19153176329 -23
20 - 24205208413 -3
25 - 29226237463 -11
30 - 34251255506 -4
35 - 39217198415 19
40 - 44166184350 -18
45 - 49183204387 -21
50 - 54199227426 -28
55 - 59231210441 21
60 - 64132161293 -29
65 - 6998124222 -26
70 - 7456115171 -59
75 - 793582117 -47
80 - 84224668 -24
85 - 89153752 -22
90 - 9431013 -7
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu259828815479 -283

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“