počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bílkove Humence   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504211 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1828
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Senica   [ kód okresu: 205 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 221 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 240 | rozdiel (2011-2001): -19

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4325 1
5 - 9819 7
10 - 1461016 -4
15 - 19178 -6
20 - 244913 -5
25 - 2981119 -3
30 - 3415823 7
35 - 3912921 3
40 - 44437 1
45 - 49415 3
50 - 547815 -1
55 - 5911819 3
60 - 648816 0
65 - 695813 -3
70 - 747613 1
75 - 79347 -1
80 - 84257 -3
85 - 89145 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu109112221 -3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava