počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Brezová pod Bradlom   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504262 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1262
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Myjava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Myjava   [ kód okresu: 303 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 5110 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 5567 | rozdiel (2011-2001): -457

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 411592207 23
5 - 99380173 13
10 - 14118100218 18
15 - 19152161313 -9
20 - 24196211407 -15
25 - 29209214423 -5
30 - 34225209434 16
35 - 39200184384 16
40 - 44170187357 -17
45 - 49186190376 -4
50 - 54213199412 14
55 - 59202232434 -30
60 - 64169197366 -28
65 - 6991146237 -55
70 - 746283145 -21
75 - 794862110 -14
80 - 84254974 -24
85 - 8992029 -11
90 - 94358 -2
95 - 99011 -1
100 a viac011 -1
nezistené101 1
spolu248726235110 -136

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“