počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Cerová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504297 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1696
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Senica   [ kód okresu: 205 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1182 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1354 | rozdiel (2011-2001): -172

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4152944 -14
5 - 9262450 2
10 - 14213051 -9
15 - 19382866 10
20 - 24223355 -11
25 - 29343973 -5
30 - 34564197 15
35 - 395647103 9
40 - 44373976 -2
45 - 49423981 3
50 - 54514394 8
55 - 59373875 -1
60 - 64474592 2
65 - 69272855 -1
70 - 74183452 -16
75 - 79124052 -28
80 - 84101828 -8
85 - 8922527 -23
90 - 94167 -5
95 - 99044 -4
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5526301182 -78

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava