počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Chropov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504394 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1262
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Skalica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Skalica   [ kód okresu: 206 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 374 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 366 | rozdiel (2011-2001): 8

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48715 1
5 - 971118 -4
10 - 1471219 -5
15 - 1991221 -3
20 - 24211738 4
25 - 29141024 4
30 - 34101020 0
35 - 39161228 4
40 - 44161430 2
45 - 4917926 8
50 - 54111324 -2
55 - 59181230 6
60 - 6451318 -8
65 - 6981018 -2
70 - 7441115 -7
75 - 795611 -1
80 - 8471017 -3
85 - 89112 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu184190374 -6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava