počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Osuské   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 504602 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1262
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Senica   [ kód okresu: 205 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 607 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 627 | rozdiel (2011-2001): -20

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4172441 -7
5 - 9121628 -4
10 - 149817 1
15 - 19131528 -2
20 - 24232952 -6
25 - 29323365 -1
30 - 34122032 -8
35 - 39281644 12
40 - 44201838 2
45 - 49252449 1
50 - 54322153 11
55 - 59171936 -2
60 - 64141731 -3
65 - 69141933 -5
70 - 74121224 0
75 - 7931013 -7
80 - 8461016 -4
85 - 89156 -4
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu291316607 -25

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava