počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Podlužany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505358 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1295
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Bánovce nad Bebravou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Bánovce nad Bebravou   [ kód okresu: 301 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 849 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 796 | rozdiel (2011-2001): 53

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4222244 0
5 - 9201333 7
10 - 14251237 13
15 - 19302959 1
20 - 24312455 7
25 - 29312657 5
30 - 34364379 -7
35 - 39323567 -3
40 - 44433477 9
45 - 49312455 7
50 - 54242549 -1
55 - 59212546 -4
60 - 64192847 -9
65 - 69212950 -8
70 - 74181533 3
75 - 79112233 -11
80 - 8481119 -3
85 - 89246 -2
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu425424849 1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“