počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Tesáre   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 505561 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1390
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Topoľčany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Topoľčany   [ kód okresu: 406 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 712 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 717 | rozdiel (2011-2001): -5

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4141428 0
5 - 9171431 3
10 - 14282149 7
15 - 19283462 -6
20 - 24262551 1
25 - 29361854 18
30 - 34242145 3
35 - 39282553 3
40 - 44282755 1
45 - 49272552 2
50 - 54292150 8
55 - 59242044 4
60 - 6481826 -10
65 - 69132336 -10
70 - 7491625 -7
75 - 79121325 -1
80 - 8471017 -3
85 - 89437 1
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu362350712 12

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava