počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Omšenie   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506354 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1332
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Trenčín   [ kód okresu: 309 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1969 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1958 | rozdiel (2011-2001): 11

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4534497 9
5 - 9343973 -5
10 - 14395594 -16
15 - 196376139 -13
20 - 246885153 -17
25 - 297082152 -12
30 - 347584159 -9
35 - 398270152 12
40 - 447259131 13
45 - 498260142 22
50 - 547764141 13
55 - 597071141 -1
60 - 646153114 8
65 - 69374582 -8
70 - 74333871 -5
75 - 79254065 -15
80 - 84112334 -12
85 - 8971623 -9
90 - 94134 -2
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu96010091969 -49

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava