počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Podkylava   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506419 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1709
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Myjava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Myjava   [ kód okresu: 303 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 241 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 272 | rozdiel (2011-2001): -31

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4369 -3
5 - 9448 0
10 - 14246 -2
15 - 196612 0
20 - 246713 -1
25 - 2911920 2
30 - 3491019 -1
35 - 397714 0
40 - 447714 0
45 - 495914 -4
50 - 54121325 -1
55 - 5914822 6
60 - 645712 -2
65 - 698715 1
70 - 74549 1
75 - 79178 -6
80 - 845611 -1
85 - 89077 -7
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu110131241 -21

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“