počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Považany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506443 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Nové Mesto nad Váhom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Nové Mesto nad Váhom   [ kód okresu: 304 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1295 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1214 | rozdiel (2011-2001): 81

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4183149 -13
5 - 9242549 -1
10 - 14393372 6
15 - 195254106 -2
20 - 24475198 -4
25 - 29544094 14
30 - 34563894 18
35 - 395454108 0
40 - 44524496 8
45 - 495249101 3
50 - 54383876 0
55 - 59504191 9
60 - 64283563 -7
65 - 69304575 -15
70 - 74261844 8
75 - 7982331 -15
80 - 8472128 -14
85 - 8971017 -3
90 - 94022 -2
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6436521295 -9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“