počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Trnava   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506745 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1211
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 66358 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 70286 | rozdiel (2011-2001): -3928

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4156715503117 17
5 - 9151113112822 200
10 - 14141812972715 121
15 - 19183517613596 74
20 - 24236022864646 74
25 - 29283728155652 22
30 - 34326830616329 207
35 - 39285126725523 179
40 - 44216622244390 -58
45 - 49219924084607 -209
50 - 54243827435181 -305
55 - 59256928945463 -325
60 - 64204723324379 -285
65 - 69121816332851 -415
70 - 7478611641950 -378
75 - 795419401481 -399
80 - 84316657973 -341
85 - 89127385512 -258
90 - 944175116 -34
95 - 9972128 -14
100 a viac112 0
nezistené151025 5
spolu321183424066358 -2122

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava