počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Červeník   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506885 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Hlohovec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Hlohovec   [ kód okresu: 203 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1596 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1477 | rozdiel (2011-2001): 119

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4474693 1
5 - 9403878 2
10 - 14373976 -2
15 - 195549104 6
20 - 24564399 13
25 - 296661127 5
30 - 347575150 0
35 - 395952111 7
40 - 445751108 6
45 - 495849107 9
50 - 544852100 -4
55 - 596454118 10
60 - 64394382 -4
65 - 69364177 -5
70 - 74303969 -9
75 - 7993039 -21
80 - 8482432 -16
85 - 8941721 -13
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac022 -2
nezistené000 0
spolu7888081596 -20

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“