počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dolné Orešany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506940 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1235
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1275 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1179 | rozdiel (2011-2001): 96

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4352459 11
5 - 9212950 -8
10 - 14293059 -1
15 - 19345488 -20
20 - 24504090 10
25 - 29504393 7
30 - 345156107 -5
35 - 396345108 18
40 - 445645101 11
45 - 49474794 0
50 - 54473986 8
55 - 59453782 8
60 - 64273360 -6
65 - 69293564 -6
70 - 74192140 -2
75 - 79103040 -20
80 - 8492635 -17
85 - 8941418 -10
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6266491275 -23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava