počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Veselé   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507725 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1390
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Piešťany   [ kód okresu: 204 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1210 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1121 | rozdiel (2011-2001): 89

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4293766 -8
5 - 9253055 -5
10 - 14263258 -6
15 - 19474592 2
20 - 24424688 -4
25 - 29504999 1
30 - 34593998 20
35 - 39354176 -6
40 - 44404181 -1
45 - 49374077 -3
50 - 54543993 15
55 - 59423274 10
60 - 64333568 -2
65 - 69242549 -1
70 - 74152641 -11
75 - 79133043 -17
80 - 84122335 -11
85 - 8921012 -8
90 - 94235 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5876231210 -36

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“