počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Chorvátsky Grob   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507911 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1552
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 3789 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1587 | rozdiel (2011-2001): 2202

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4215184399 31
5 - 9157152309 5
10 - 149488182 6
15 - 199378171 15
20 - 248787174 0
25 - 2996115211 -19
30 - 34198267465 -69
35 - 39268271539 -3
40 - 44166140306 26
45 - 4911799216 18
50 - 548786173 1
55 - 5910180181 21
60 - 647085155 -15
65 - 695471125 -17
70 - 74214263 -21
75 - 79243054 -6
80 - 8492332 -14
85 - 8961319 -7
90 - 94268 -4
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené336 0
spolu186819213789 -53

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava