počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Pezinok   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508179 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1208
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Pezinok   [ kód okresu: 107 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 21179 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 21082 | rozdiel (2011-2001): 97

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46566881344 -32
5 - 95325041036 28
10 - 14453428881 25
15 - 195725601132 12
20 - 247217121433 9
25 - 298818691750 12
30 - 3498210252007 -43
35 - 399169731889 -57
40 - 446617071368 -46
45 - 496978131510 -116
50 - 547658101575 -45
55 - 597038461549 -143
60 - 646107041314 -94
65 - 69388448836 -60
70 - 74230366596 -136
75 - 79137284421 -147
80 - 84104214318 -110
85 - 8939109148 -70
90 - 94142539 -11
95 - 99145 -3
100 a viac011 -1
nezistené171027 7
spolu100791110021179 -1021

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“