počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Stupava   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508233 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1269
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Malacky   [ kód okresu: 106 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 9282 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 8063 | rozdiel (2011-2001): 1219

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4293302595 -9
5 - 9224207431 17
10 - 14196219415 -23
15 - 19229235464 -6
20 - 24276304580 -28
25 - 29343367710 -24
30 - 34450471921 -21
35 - 39425423848 2
40 - 44323323646 0
45 - 49307275582 32
50 - 54277320597 -43
55 - 59330339669 -9
60 - 64278319597 -41
65 - 69201243444 -42
70 - 74127164291 -37
75 - 7985137222 -52
80 - 8450101151 -51
85 - 89186886 -50
90 - 9472027 -13
95 - 99112 0
100 a viac000 0
nezistené314 2
spolu444348399282 -396

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“