počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Veľký Biel   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508292 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1323
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2304 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2163 | rozdiel (2011-2001): 141

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47163134 8
5 - 96154115 7
10 - 145051101 -1
15 - 195470124 -16
20 - 247970149 9
25 - 298680166 6
30 - 3410996205 13
35 - 399585180 10
40 - 449084174 6
45 - 498576161 9
50 - 547175146 -4
55 - 599385178 8
60 - 645777134 -20
65 - 694557102 -12
70 - 74375390 -16
75 - 79194261 -23
80 - 84143852 -24
85 - 8931417 -11
90 - 9411314 -12
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu112111832304 -62

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava