počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dolná Lehota   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508535 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1424
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Brezno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Brezno   [ kód okresu: 603 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 784 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 739 | rozdiel (2011-2001): 45

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4362157 15
5 - 9131427 -1
10 - 14232043 3
15 - 19332356 10
20 - 24232548 -2
25 - 29352661 9
30 - 34312960 2
35 - 39322759 5
40 - 44342761 7
45 - 49291847 11
50 - 54322355 9
55 - 59261844 8
60 - 64202545 -5
65 - 69141933 -5
70 - 74121830 -6
75 - 79131225 1
80 - 8441418 -10
85 - 89279 -5
90 - 94055 -5
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu413371784 42

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava