počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Jasenová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509710 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1320
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Dolný Kubín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Dolný Kubín   [ kód okresu: 503 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 400 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 389 | rozdiel (2011-2001): 11

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 412921 3
5 - 93912 -6
10 - 146814 -2
15 - 1922931 13
20 - 24231336 10
25 - 29231437 9
30 - 3411920 2
35 - 39161834 -2
40 - 44171532 2
45 - 4913922 4
50 - 54161632 0
55 - 59131932 -6
60 - 64131023 3
65 - 694812 -4
70 - 745813 -3
75 - 796511 1
80 - 844711 -3
85 - 89527 3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu212188400 24

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“