počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Klin   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509728 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1580
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Námestovo

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Námestovo   [ kód okresu: 507 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2215 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1975 | rozdiel (2011-2001): 240

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 488105193 -17
5 - 98582167 3
10 - 1410198199 3
15 - 1910396199 7
20 - 249598193 -3
25 - 29104107211 -3
30 - 3410084184 16
35 - 399383176 10
40 - 447956135 23
45 - 496055115 5
50 - 545447101 7
55 - 595154105 -3
60 - 64404585 -5
65 - 69233154 -8
70 - 74173249 -15
75 - 7951318 -8
80 - 8441519 -11
85 - 89459 -1
90 - 94213 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu110811072215 1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava