počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Oravská Lesná   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509906 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1731
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Námestovo

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Námestovo   [ kód okresu: 507 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 3299 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 3106 | rozdiel (2011-2001): 193

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4122129251 -7
5 - 9119135254 -16
10 - 14128129257 -1
15 - 19141150291 -9
20 - 24148146294 2
25 - 29116132248 -16
30 - 34122123245 -1
35 - 39137113250 24
40 - 44131100231 31
45 - 4910696202 10
50 - 548470154 14
55 - 598979168 10
60 - 647474148 0
65 - 69415697 -15
70 - 74264268 -16
75 - 79193251 -13
80 - 84124153 -29
85 - 8991928 -10
90 - 94088 -8
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu162516743299 -49

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava