počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Žaškov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 510254 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1388
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Dolný Kubín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Dolný Kubín   [ kód okresu: 503 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1639 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1711 | rozdiel (2011-2001): -72

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4502878 22
5 - 9403575 5
10 - 146046106 14
15 - 196569134 -4
20 - 247767144 10
25 - 296857125 11
30 - 347662138 14
35 - 395161112 -10
40 - 446855123 13
45 - 49553489 21
50 - 545862120 -4
55 - 594761108 -14
60 - 64394786 -8
65 - 69252853 -3
70 - 74203151 -11
75 - 79203252 -12
80 - 8462531 -19
85 - 8921012 -8
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8288111639 17

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“