počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Cinobaňa   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 511315 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1279
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Poltár

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Poltár   [ kód okresu: 607 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2399 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2399 | rozdiel (2011-2001): 0

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46160121 1
5 - 95457111 -3
10 - 148783170 4
15 - 197769146 8
20 - 248884172 4
25 - 298588173 -3
30 - 3412183204 38
35 - 399994193 5
40 - 447875153 3
45 - 497779156 -2
50 - 548793180 -6
55 - 598594179 -9
60 - 646156117 5
65 - 694663109 -17
70 - 74335184 -18
75 - 79204060 -20
80 - 8463036 -24
85 - 8952429 -19
90 - 94066 -6
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu117012292399 -59

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava