počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Holiša   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 511439 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1246
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Lučenec   [ kód okresu: 606 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 689 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 557 | rozdiel (2011-2001): 132

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4272451 3
5 - 9353570 0
10 - 14282856 0
15 - 19222244 0
20 - 24221133 11
25 - 29212748 -6
30 - 34274168 -14
35 - 39363167 5
40 - 44271946 8
45 - 4920828 12
50 - 54182038 -2
55 - 59142842 -14
60 - 64201939 1
65 - 69141327 1
70 - 746814 -2
75 - 79358 -2
80 - 84145 -3
85 - 89033 -3
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu341348689 -7

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava