počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Šurice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 511897 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Lučenec   [ kód okresu: 606 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 481 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 538 | rozdiel (2011-2001): -57

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 481018 -2
5 - 97815 -1
10 - 148816 0
15 - 1981018 -2
20 - 24191736 2
25 - 29301646 14
30 - 34241135 13
35 - 3914923 5
40 - 44161127 5
45 - 49202242 -2
50 - 54202242 -2
55 - 59292958 0
60 - 6411920 2
65 - 6981826 -10
70 - 7461117 -5
75 - 7942125 -17
80 - 843710 -4
85 - 89325 1
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu238243481 -5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava