počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Martin   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512036 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 57428 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 60133 | rozdiel (2011-2001): -2705

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4132012602580 60
5 - 9129912222521 77
10 - 14128712772564 10
15 - 19169716723369 25
20 - 24223322324465 1
25 - 29256724375004 130
30 - 34241924044823 15
35 - 39224922024451 47
40 - 44186819873855 -119
45 - 49216422954459 -131
50 - 54213622554391 -119
55 - 59204522734318 -228
60 - 64154518003345 -255
65 - 6991413072221 -393
70 - 7470612131919 -507
75 - 796469671613 -321
80 - 84357626983 -269
85 - 89121299420 -178
90 - 94286694 -38
95 - 9971522 -8
100 a viac011 -1
nezistené5510 0
spolu276132981557428 -2202

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“