počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Abramová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512044 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1400
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Turčianske Teplice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Turčianske Teplice   [ kód okresu: 509 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 205 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 152 | rozdiel (2011-2001): 53

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 491120 -2
5 - 97714 0
10 - 146612 0
15 - 1941216 -8
20 - 249413 5
25 - 2991120 -2
30 - 343811 -5
35 - 394812 -4
40 - 448715 1
45 - 497714 0
50 - 5410616 4
55 - 599413 5
60 - 64549 1
65 - 69246 -2
70 - 74213 1
75 - 79044 -4
80 - 84044 -4
85 - 89123 -1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu95110205 -15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“