počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dražkovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512214 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1260
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 828 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 519 | rozdiel (2011-2001): 309

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4221638 6
5 - 9282351 5
10 - 14252853 -3
15 - 19363268 4
20 - 24322557 7
25 - 29293059 -1
30 - 34203252 -12
35 - 39434184 2
40 - 44443680 8
45 - 49332861 5
50 - 54362965 7
55 - 59202242 -2
60 - 64162137 -5
65 - 69181533 3
70 - 748917 -1
75 - 796612 0
80 - 844711 -3
85 - 89167 -5
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu421407828 14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava