počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dubové   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512222 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1262
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Turčianske Teplice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Turčianske Teplice   [ kód okresu: 509 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 707 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 762 | rozdiel (2011-2001): -55

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4161733 -1
5 - 9111223 -1
10 - 14221234 10
15 - 19211940 2
20 - 24252853 -3
25 - 29242549 -1
30 - 34353368 2
35 - 39282654 2
40 - 44241337 11
45 - 49232447 -1
50 - 54283361 -5
55 - 59331952 14
60 - 64222446 -2
65 - 69101121 -1
70 - 74131932 -6
75 - 7981321 -5
80 - 8491221 -3
85 - 8931013 -7
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu355352707 3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava