počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Dolná Breznica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512958 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1388
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Púchov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Púchov   [ kód okresu: 308 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 857 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 831 | rozdiel (2011-2001): 26

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4271542 12
5 - 9132942 -16
10 - 14252045 5
15 - 19373370 4
20 - 24393675 3
25 - 29354075 -5
30 - 34423880 4
35 - 39353974 -4
40 - 44221739 5
45 - 49302959 1
50 - 54363167 5
55 - 59283058 -2
60 - 64221436 8
65 - 69121426 -2
70 - 7491827 -9
75 - 7951419 -9
80 - 846915 -3
85 - 89167 -5
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu425432857 -7

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“