počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Dubnica nad Váhom   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 513016 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1193
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Ilava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Ilava   [ kód okresu: 302 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 25305 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 25995 | rozdiel (2011-2001): -690

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45725671139 5
5 - 9504472976 32
10 - 145295591088 -30
15 - 198737781651 95
20 - 24122011002320 120
25 - 29126611502416 116
30 - 34122610632289 163
35 - 399209361856 -16
40 - 447678701637 -103
45 - 4998211232105 -141
50 - 54109711582255 -61
55 - 59103510482083 -13
60 - 646327321364 -100
65 - 69332406738 -74
70 - 74221291512 -70
75 - 79138290428 -152
80 - 8482197279 -115
85 - 893993132 -54
90 - 9491726 -8
95 - 99224 0
100 a viac011 -1
nezistené426 2
spolu124501285525305 -405

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“