počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Horovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 513121 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1259
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Púchov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Púchov   [ kód okresu: 308 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 829 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 781 | rozdiel (2011-2001): 48

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4251843 7
5 - 9282452 4
10 - 14292756 2
15 - 19242852 -4
20 - 24222244 0
25 - 29342660 8
30 - 34403575 5
35 - 39343973 -5
40 - 44212344 -2
45 - 49322254 10
50 - 54272653 1
55 - 59272956 -2
60 - 64242650 -2
65 - 6971926 -12
70 - 74141529 -1
75 - 79142034 -6
80 - 8431316 -10
85 - 89268 -4
90 - 94224 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu409420829 -11

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava