počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Lúky   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 513334 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1471
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Púchov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Púchov   [ kód okresu: 308 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 913 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 968 | rozdiel (2011-2001): -55

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4241337 11
5 - 9212041 1
10 - 14231437 9
15 - 19262450 2
20 - 24342862 6
25 - 29464692 0
30 - 34454489 1
35 - 39392665 13
40 - 44292049 9
45 - 49232548 -2
50 - 54354782 -12
55 - 59513384 18
60 - 64253055 -5
65 - 69121830 -6
70 - 74111930 -8
75 - 7962127 -15
80 - 8411819 -17
85 - 893912 -6
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu454459913 -5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“