počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nevidzany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514217 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 306 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 312 | rozdiel (2011-2001): -6

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 441115 -7
5 - 97916 -2
10 - 1411718 4
15 - 1991726 -8
20 - 2413821 5
25 - 2981018 -2
30 - 34111021 1
35 - 39121224 0
40 - 4416925 7
45 - 49121628 -4
50 - 549211 7
55 - 597815 -1
60 - 6410717 3
65 - 6971219 -5
70 - 7441317 -9
75 - 79336 0
80 - 84448 0
85 - 89011 -1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu147159306 -12

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava