počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Seč   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514381 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1275
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 391 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 406 | rozdiel (2011-2001): -15

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49918 0
5 - 97815 -1
10 - 14121224 0
15 - 1910919 1
20 - 2491625 -7
25 - 29182442 -6
30 - 34211738 4
35 - 39101525 -5
40 - 448715 1
45 - 49171027 7
50 - 54121527 -3
55 - 59151328 2
60 - 64111728 -6
65 - 6981422 -6
70 - 749413 5
75 - 79279 -5
80 - 84189 -7
85 - 89145 -3
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu180211391 -31

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava