počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Kružno   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 515108 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1922
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Rimavská Sobota

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Rimavská Sobota   [ kód okresu: 609 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 334 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 344 | rozdiel (2011-2001): -10

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4538 2
5 - 95611 -1
10 - 14101020 0
15 - 1971219 -5
20 - 24121224 0
25 - 29181028 8
30 - 34141226 2
35 - 39131225 1
40 - 44121224 0
45 - 49151328 2
50 - 545611 -1
55 - 59171532 2
60 - 64121527 -3
65 - 6914620 8
70 - 744812 -4
75 - 794711 -3
80 - 84224 0
85 - 89123 -1
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu170164334 6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“