počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Tomášovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 515698 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1405
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Rimavská Sobota

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Rimavská Sobota   [ kód okresu: 609 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 192 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 209 | rozdiel (2011-2001): -17

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 410616 4
5 - 93710 -4
10 - 1411819 3
15 - 19134 -2
20 - 249817 1
25 - 297714 0
30 - 348311 5
35 - 398614 2
40 - 446713 -1
45 - 499514 4
50 - 545611 -1
55 - 59268 -4
60 - 645712 -2
65 - 696511 1
70 - 74235 -1
75 - 79145 -3
80 - 84156 -4
85 - 89000 0
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9597192 -2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“