počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Veľký Krtíš   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 515850 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Veľký Krtíš   [ kód okresu: 610 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 12999 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 14013 | rozdiel (2011-2001): -1014

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4308293601 15
5 - 9293284577 9
10 - 14334361695 -27
15 - 19445478923 -33
20 - 245314821013 49
25 - 295755031078 72
30 - 345565411097 15
35 - 394975201017 -23
40 - 44421492913 -71
45 - 494835461029 -63
50 - 545035361039 -33
55 - 59446541987 -95
60 - 64339415754 -76
65 - 69221277498 -56
70 - 74119222341 -103
75 - 7981137218 -56
80 - 844295137 -53
85 - 89114859 -37
90 - 947916 -2
95 - 99055 -5
100 a viac000 0
nezistené112 0
spolu6213678612999 -573

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava