počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čeláre   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 515914 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1436
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Veľký Krtíš   [ kód okresu: 610 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 479 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 502 | rozdiel (2011-2001): -23

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 412315 9
5 - 97916 -2
10 - 1461016 -4
15 - 19141529 -1
20 - 2419928 10
25 - 29121426 -2
30 - 34121224 0
35 - 39201838 2
40 - 44231033 13
45 - 49281543 13
50 - 54311546 16
55 - 59301646 14
60 - 64271239 15
65 - 69161632 0
70 - 749817 1
75 - 7951116 -6
80 - 848311 5
85 - 89044 -4
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu279200479 79

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava