počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Svätý Anton   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516597 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1266
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Štiavnica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Štiavnica   [ kód okresu: 602 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1217 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1141 | rozdiel (2011-2001): 76

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4383169 7
5 - 9223153 -9
10 - 14223759 -15
15 - 19323264 0
20 - 24484896 0
25 - 295463117 -9
30 - 345747104 10
35 - 39423880 4
40 - 44324274 -10
45 - 49344983 -15
50 - 546040100 20
55 - 59464894 -2
60 - 64463581 11
65 - 69142236 -8
70 - 74142539 -11
75 - 7981321 -5
80 - 84112132 -10
85 - 893912 -6
90 - 94000 0
95 - 99022 -2
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu5836341217 -51

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava