počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Kunerad   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 517721 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1490
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 967 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 908 | rozdiel (2011-2001): 59

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4322456 8
5 - 9322456 8
10 - 14362460 12
15 - 19443175 13
20 - 24273663 -9
25 - 29475299 -5
30 - 34483785 11
35 - 39413879 3
40 - 44354075 -5
45 - 49302353 7
50 - 54263157 -5
55 - 59283462 -6
60 - 64162642 -10
65 - 69121931 -7
70 - 7415722 8
75 - 79122032 -8
80 - 844711 -3
85 - 89167 -5
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu487480967 7

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“