počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Nededza   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 517828 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1384
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 978 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 905 | rozdiel (2011-2001): 73

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4272956 -2
5 - 9232548 -2
10 - 14334578 -12
15 - 19523183 21
20 - 24312859 3
25 - 29303161 -1
30 - 34374481 -7
35 - 39464995 -3
40 - 44422971 13
45 - 49372966 8
50 - 54363268 4
55 - 59302959 1
60 - 64192342 -4
65 - 69182038 -2
70 - 74171431 3
75 - 7961117 -5
80 - 842810 -6
85 - 896713 -1
90 - 94000 0
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu492486978 6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“