počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dubové   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518361 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1255
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Zvolen

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Zvolen   [ kód okresu: 611 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 258 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 250 | rozdiel (2011-2001): 8

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 412618 6
5 - 9358 -2
10 - 144711 -3
15 - 19459 -1
20 - 24111425 -3
25 - 29141327 1
30 - 34151328 2
35 - 398412 4
40 - 447613 1
45 - 4991221 -3
50 - 5411920 2
55 - 59121325 -1
60 - 6410313 7
65 - 69044 -4
70 - 74279 -5
75 - 79178 -6
80 - 84415 3
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu127131258 -4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava