počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Čimhová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518719 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1438
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Tvrdošín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Tvrdošín   [ kód okresu: 510 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 662 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 633 | rozdiel (2011-2001): 29

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4252651 -1
5 - 9182240 -4
10 - 14312556 6
15 - 19403171 9
20 - 24332154 12
25 - 29213354 -12
30 - 34272249 5
35 - 39242044 4
40 - 44252146 4
45 - 49231740 6
50 - 54181432 4
55 - 59171734 0
60 - 64141832 -4
65 - 699918 0
70 - 744913 -5
75 - 797815 -1
80 - 84358 -2
85 - 89044 -4
90 - 94000 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu340322662 18

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“